Privacyverklaring Purush Besakih BV

Purush Besakih BV is gevestigd in Den Haag en gespecialiseerd in Vastgoed en IT Consultancy. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw gegevens.

In het kader van onze dienstverlening is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens van jou opslaan. Wij hebben deze gegevens nodig voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Alle gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij hanteren wij de regels van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit betekent dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 • Je vragen om uitdrukkelijk toestemming te geven om jouw persoonsgegevens te verwerken
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Jouw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden partijen, tenzij het nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
 • Wanneer het zal voorkomen dat wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om ervoor te zorgen dat ze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
 • Passende beveiligingsmaatregelen gebruiken om jouw persoonsgegevens te beschermen zoals encrypted wachtwoorden. Dat eisen wij ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van Persoonsgegevens
Afhankelijk van de werkzaamheden/opdrachten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • E-mailadres
 • Adres
 • Geboortedatum en plaats
 • Telefoonnummer
 • IBAN
 • Paspoort/ ID
 • Inkomensgegevens
 • Andere gegevens waaruit de kredietwaardigheid kan worden beoordeeld

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens door ons niet goed wordt beveiligd of je hebt aanwijzingen van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: info@purushbesakih.com

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens, die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de belastingdienst.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Als je meer informatie wilt over ons privacyverklaring, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je gegevens, neem dan contact met ons op. Je kunt een mail sturen naar: info@purushbesakih.com. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou vragen om je te identificeren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Als je nog andere vragen hebt kun je een mail sturen naar: info@purushbesakih.com

Laatst aangepast op: 13 september 2021

error: Inhoud is beschermd.
Ga naar de inhoud